Zamjena vizuala na konstukciji

Zamijenite rollup vizual na postojećoj konstrukciji! Zamjena nije moguća na svim konstrukcijama.

Cijena ovisi od dimenziji vizuala:

  • 85×200 cm = 40,00 eur +pdv,
  • 100×200 cm = 50,00 eur +pdv, 
  • 120×200 cm = 60,00 eur +pdv.  

Cijena uključuje:

  • demontažu starog vizuala
  • isprint novog vizuala
  • montaža novog vizuala na postojeću konstrukciju

Ukoliko trebate grafički dizajn i pripremu za tisak rollupa, cijena je ista za sve dimenzije 40,00 eur +pdv.