Zamjena vizuala na konstukciji

Zamijenite rollup vizual na postojećoj konstrukciji! Zamjena nije moguća na svim konstrukcijama.

Cijena ovisi od širini vizuala:

  • za dimenziju 85×200 cm = 40,00 eur +pdv za (300,00 kn +pdv)
  • za dimenziju 100×200 cm = 50,00 eur +pdv za (376,73 kn +pdv)
  • za dimenziju 120×200 cm = 60,00 eur +pdv za (452,07 kn +pdv)

Cijena uključuje:

  • demontažu starog vizuala
  • isprint novog vizuala
  • montaža novog vizuala na postojeću konstrukciju