Zamjena vizuala na konstukciji

Demontaža starog vizuala, isprint novog vizuala i montaža na vašu staru konstrukciju. Zamjena nije moguća na svim konstrukcijama.

Cijena ovisi od širini vizuala i kreće se od 40,00 eur +pdv (300,00 kn +pdv)